ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

D. A. TSEKOURAS SECURITIES S.A.

D.A. Tsekouras Securities S.A. continues the tradition of serving the investor community first started by the house of A.D. Tsekouras over 100 years ago as one of the earliest stock brokerage firms in Greece. Today Tsekouras Securities remains committed to the values of its original founders; integrity, the highest level of client service in financial advice, rapid order execution, and the fullest commitment to client satisfaction. D.A. Tsekouras gained extraordinary member status on the Athens Stock Exchange in 1947 and D.A. Tsekouras Stock Brokerage House achieved full membership on the exchange in 1980.

Today, D.A. Tsekouras represents nearly 7,000 domestic clients in investor transactions, with an average of 500,000 transactions annually over the last three years. The firm trades close to 100 million shares annually.

We at D.A. Tsekouras Securities, S.A. are proud of our history and tradition in providing the highest quality of services to our clients. CNBC's choice of our firm as part of it's select group of companies in the International Business Network reflects our position in the investment community in Greece, Europe and worldwide...


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31.12.2017

31.12.2017 ΕΔΑΚΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30.06.2017


ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 31.12.2016

31.12.2016 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

31.12.2016 ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

31.12.2016 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

31.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Δ.Σ.

31.12.2016 ΕΔΑΚΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30.06.2016


31.12.2015 Έκθεση διαχειρίσεως Δ.Σ.

31.12.2015 Επιστολή Τροποποίησης Υπολογισμού Κεφαλαιακής επάρκειας ΕΔΑΚΕ

31.12.2015 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

31.12.2015 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

31.12.2015 Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια

31.12.2015 Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας

30.6.2015 Οικονομικές Καταστάσεις πρώτου εξαμήνου 201531.12.2014 Δημοσιοποιήση 9/459

31.12.2014 Έκθεση διαχειρίσεως Δ.Σ.

31.12.2014 Δείκτες Κεφαλαιακής επάρκειας

31.12.2014 Επιστολή Τροποποίησης Υπολογισμού Κεφαλαιακής επάρκειας ΕΔΑΚΕ

31.12.2014 Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια

31.12.2014 Οικονομικές καταστάσεις


2013 Υπό Ανάρτηση
2013 Υπό Ανάρτηση
31.12.2013 Οικονομικές Καταστάσεις
31.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459
30.06.2013 Οικονομικές καταστάσεις
31.12.2013 Εποπτικά Κεφάλαια
31.12.2013 Δείκτες Επάρκειας
30.06.2013 Εποπτικά Κεφάλαια
30.06.2013 Δείκτες Επάρκειας
Επιστολή ΕΔΑΚΕ 31.12.2012
31.12.2012 Εκθεση Διαχείρισης
31.12.2012 Δείκτες Επάρκειας
31.12.2012 Οικονομικές καταστάσεις

30.6.2010 Οικονομικές καταστάσεις
30.6.2010 Έκθεση ΔΣ
30.6.2010 Δείκτες επάρκειας και στάθμισης
30.6.2010 Υπολογισμός ιδίων κεφαλαίωνΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 9/459 31.12.2009
Ενημέρωση MiFID Ιδιωτών Επενδυτών

 

 


 

 
       @ email us
tsekourassec@gmail.com